Itsetuntoa pidetään psyykkisen hyvinvoinnin kulmakivenä. Tutkimusten mukaan näin ei kuitenkaan ole. Hyvä itsetunto ei johda koulu- tai työmenestykseen, eikä huono itsetunto väkivaltaiseen käyttäytymiseen, huumeiden käyttöön tai tupakointiin nuorella iällä*. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö itsetunnolla olisi väliä, vaan että meillä menee puurot ja vellit sekaisin kun puhumme itsetunnosta. Keskeisempää kuin se, onko itsetunto korkea vai matala, näyttäisi olevan se, missä määrin itsetunto on riippuvainen ulkopuolisista tekijöistä**. Itsetunto voidaan jakaa: 1. Ehdolliseen itsetuntoon (contingent self-esteem) ja 2. Vakaaseen itsetuntoon (non-contingent self-esteem) Ehdollinen itsetunto tarkoittaa sitä, että kun tietyt ehdot täyttyvät, henkilö kokee itsensä hyväksi. Esimerkiksi jos Sannan itsetunto on riippuvainen siitä, että hän menestyy töissä ja koulussa, tämän käydessä toteen Sannalla on hyvä ja itsevarma olo itsestään. Mikäli tilanne, jossa Sanna on menestynyt työssään, näyttäisi olevan uhan alla, Sanna kokee suurta stressiä. Mikäli hän kokee, että hän on täysin epäonnistunut ja kyvytön muuttamaan tilannetta, hänellä on suuri riski masentua. Mikäli Sepon itsetunto on kiinni ulkonäössä, hänellä on “hyvä itsetunto” silloin, kun hän täyttää mielestään hyvännäköisen miehen määritelmän. Niin kauan kuin Seppo näyttää hyvältä, hänellä on “hyvä itsetunto”. Itsetunnon ehdot siis motivoivat meitä toimimaan. Näemme todella suuresti vaivaa ylläpitääksemme positiivista minäkuvaa. Sepon itsetunnon “ehto” motivoi häntä käymään salilla. Sannan “ehto” saa hänet tekemään todella lujasti töitä. Tämän tyyppistä motivaatiota kutsutaan sisäistetyksi kontrolliksi***. Meitä ohjaa sisäiset standardit, jotka tulee täyttää. Koemme, että meidän “pitää” tai “täytyy”. Kun itsetunnolla on ehtoja, eteenpäin ajava voima on peräisin riittämättömyyden pelosta. Mitä tiukempi ehdollinen itsetunto on, sitä kuristavammalta ja ahdistavammalta elämä tuntuu. Vaikka ihminen olisi ulkoisesti kuinka menestynyt, vahvasti sisäisen kontrollin ohjaamana hän ei koe sisäistä vapautta, mielenrauhaa eikä lapsenomaista elämäniloa. Kun itsetunto on riippuvainen ulkopuolisista tekijöistä,…

Ainoa tapa rakentaa vahva itsetunto, pysyvästi.

Continue Reading Ainoa tapa rakentaa vahva itsetunto, pysyvästi.