TUNNETAITO- JA VUOROVAIKUTUSVALMENNUKSET
JOHDOLLE, ESIMIEHILLE JA TIIMEILLE

RÄÄTÄLÖIN VALMENNUKSET JA TYÖPAJAT ORGANISAATIOSI JA TIIMISI TARPEISIIN. ALLA MUUTAMIA ESIMERKKEJÄ SISÄLLÖISTÄ.

TUNNEILMASTON JOHTAMINEN

VALMENNUSKOKONAISUUS TUNNETAITOJEN KEHITTÄMISEEN JA
YHTEISEN TUNNEILMASTON JOHTAMISEEN

1. Henkilökohtaiset tunnetaidot: Tunteiden tiedostaminen, säätely ja käsittely

 • Omien nykyisten tunteidenkäsittelytapojen tunnistaminen
 • Omien nykyisten tunteidenkäsittelytapojen vaikutus itseen ja ympäristöön
 • Työkaluja tunteiden ja haastavien ajatusten kohtaamiseen ja käsittelyyn rakentavalla tavalla

2. Psykologisen turvan vahvistaminen ja vaikuttava kommunikaatio

 • Psykologisen turvan merkitys työyhteisössä
 • Tiimin/organisaation vahvuudet ja haasteet psykologisen turvan näkökulmasta
 • Vaikuttavan kommunikaation kulmakivet

3. Haastavat vuorovaikutusasetelmat ja tunnelatautuneiden tilanteiden käsittely

 • Toimimattomien vuorovaikutusasetelmien paikantaminen ja käsittely
 • Vuorovaikutuksessa korostuvat elementit etäymäristössä
 • Työkaluja haastavien keskustelujen käymiseen tiimissä

PALAUTTEITA TUNNETAITOVALMENNUKSISTANI

“Iida´s training on emotional intelligence opened a “door of awareness” for myself and for the people around me, helping me to understand the main patterns through which we handle our emotions and providing me with ways to recognize .them in daily interactions, eventually allowing me to adapt my behavior or communication to reach a better level of mutual understanding / collaboration at work and in life. I would definitely recommend her trainings”

“Iidan valmennus oli loistava, innostava, asiallinen, tarpeeksi faktapohjainen ja samaan aikaan viihdyttävä paljolti kiitos Iidan persoonan. Kuten mainitsinkin oli ja on erittäin tarpeellista ja hyödyllistä keskustella ko. asioista nimenomaan yhdessä koko porukan kesken nostaen nämä tärkeät asiat aktiiviseen yhteiseen tietoisuuteen. Lisäksi haluaisin erityisesti mainita kuinka hienolla tavalla päivä nostatti “me” henkeä ja lisäsi yhteenkuuluvuuden tuntua ollen samaan aikaan asiapitoinen ja selkeän päämäärähakuinen.”

“ Täytyy sanoa, että uskoni psykologien ammattitaitoa kohtaan palasi jälleen tämän koulutuksen myötä, kun se on aiemmin hieman horjunut. Valmentaja oli erittäin taitava, kannustava ja helposti lähestyttävä. Hän pystyi myös sopivassa määrin haastamaan meitä pitäen tilanteen silti turvallisena. “

“Kiitos Iida! Käytännön esimerkkejä ja innostava ote. Olit loistava ja sait meidän kyyniset lääkäritkin mukaan. Tykkäsin keskustelutavastasi. Joku työkaveri heitti, että tuntui kun koko sali olisi ollut ryhmäterapiassa, eli hyvin intiimi kokemus vaikka meitä oli aika paljon paikalla.”OMAN JAKSAMISEN TUKEMINEN

VALMENNUSKOKONAISUUS PALAUTUMISEEN JA STRESSINHALLINTAAN

1. Levollista mieltä tukevat työtavat ja tiimin käytännöt

 • opimme millaiset työtavat tukevat levollista mieltä sekä työ- ja vapaa-ajan tasapainoa. Mm. priorisointitaidot, fiksut kalenterikäytännöt, liiallisesta täydellisyyden tavoittelusta luopuminen ja sulkeumien tekeminen, niin etteivät työasiat pyöri vapaa-ajalla mielessä.
 • paikannamme tiimitasolla toimimattomia käytänteitä palautumisen kannalta
 • osallistujat sopivat mitä lähdetään edistämään ja millaisia uusia tapoja kokeillaan

2. Oma suhde työhön ja työkulttuuri

 • omien arvojen reflektointi ja suhde työn tekemiseen
 • omien tarpeiden tunnistaminen ja kunnioittaminen
 • paikannamme yhdessä mitkä kulttuuriset tekijät tiimissä pitävät yllä tapaa tehdä töitä itsensä kustannuksella ja kirkastamme minkä tulee muuttua, jotta kulttuuri tukee jaksamista työssä

3. Muutoksessa eläminen ja psykologinen joustavuus

 • itselle tyypillisten reaktiotapojen tunnistaminen kuormittavissa tilanteissa ja vaikeiden tunteiden kanssa 
 • välineitä tunteiden ja haastavien ajatusten kohtaamiseen rakentavalla tavalla 
 • konkreettisia keinoja joilla voimme tukea oman mielen hyvinvointia ja toimintakykyä 

4.Rajat ja itsemyötätunto

 • Opimme ymmärtämään mitä tasapainoisilla rajoilla tarkoitetaan ja miten ne näyttäytyvät työn arjessa
 • Tiedostamme omat ja tiimin haastekohdat tasapainoisiin rajoihin liittyen ja pohdimme yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja ja toimintatapoja

PALAUTTEITA PALAUTUMISVALMENNUKSISTANI

“Kiitos Iida! “Erittäin inspiroiva valmentaja ja kertoi vaikeistakin asioista mukavalla tavalla. Laittoi ajattelemaan työtä ja elämää laajemmin. Erityisesti pidin siitä, että kerrottiin mitkä työtavat tukevat levollisempaa mieltä sekä miten perfektionismista voi toipua. Vinkit kuinka omaa sisäistä “höpöttäjää” voi kuunnella ja myös ohittaa, olivat erittäin hyödyllisiä. Uskon, että opin olemaan armollisempi itselleni tämän valmennuksen myötä”

“Iidan valmennuksessa oli mielestäni teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa. Esiintymisestä paistoi asiantuntemus. Iidalla on erittäin miellyttävä esiintymistapa, ja häntä oli mukava kuunnella. Iida oli valovoimainen ja asiansa tunteva esiintyjä, joka tempaisi meidät kaikki mukaan aiheeseen ja mielenkiintoisiin keskusteluihin. Iidan osuus oli mielestäni erityisen hyvä siksi, että aiheet tuotiin arkielämän tilanteisiin, vaikka kaiken takana olikin teoriaa sopivassa suhteessa.”

“Iso kiitos herättelevästä valmennuksesta. Laittoi pohtimaan asioita ja tunnistin itsessäni samoja piirteitä, joita aamupäivän aikana käsiteltiin. Iida oli persoonalta todella miellyttävä ja osasi poimia teoriaa sopivassa suhteessa keskustelun tueksi. Esiintyminen oli luontevaa ja innostavaa ja keskusteluistamme Iida osasi muuttaa suuntaa todella jouhevasti. Hän ei ollut liian kiinni omissa materiaaleissaan vaan eli mukana hetkessä, toisaalta johdatelleen jälleen takaisin aiheeseen. Todella hyvä!”

 “Pidin Iidan valmennuksesta paljon. Hän lähestyi tärkeää teemaa kokonaisvaltaisesti ja niin, että siitä sai heti ajattelemisen aihetta sekä omaan privaattielämään, että tietysti tähän työelämään. Oli hyvä, että pääsimme myös keskustelemaan jo esityksen kuluessa ja Iida pystyi hyvin ottamaan näkökulmia keskustelusta osaksi esitystä ja sitomaan ne kokonaisuuteen. Iidasta huokui asiantuntemus ja välittyi se, että hän tietää mistä puhuu – sekä oman koulutuksena mutta myös kokemuksensa kautta.”


REFERENSSINI

If Vahinkovakuutus Oyj /Palautumisen tukeminen ja tunnetaidot vaativassa asiantuntijatyössä

If:in markkinointitiimin arki on nopeatempoista ja intensiivistä. Ihmiset tekevät työtä suurella sydämellä ja pieteetillä. Halusimme saada apua siihen miten vaativassa asiantuntijatyössä palautumista ja työ- ja vapaa-ajan tasapainoa voidaan parhaalla mahdollisella tavalla tukea. Iida Mäkikallio piti meille syksyllä 2019 valmennuskokonaisuuden jonka tavoitteena oli antaa tiimille työkaluja palautumisen edistämiseen ja työn kuormittavuuden hallintaan. 

Iidan lähestymistapa, jossa palautumista ei nähdä ainoastaan yksilön työtapojen ja terveyden näkökulmasta, vaan huomioidaan vahvasti psyykkisen ja tunnetason kuormitustekijöiden käsittely, sopi työmme luonteen takia meille erityisen hyvin. Valmennuskokonaisuudessa työstimme mm. yksilötason keinoja tukea levollista mieltä työssä, omaa suhdetta työn tekemiseen, tiimin yhteisiä toimintatapoja ja viestintää, sekä organisaatiomuutoksen herättämien tunteiden rakentavaa käsittelyä. Olimme todella tyytyväisiä valmennuskokonaisuuteen ja Iida sai asiantuntijoiltamme poikkeksellisen hyvää palautetta.

Voin lämmöllä suositella Iida Mäkikalliota valmentajaksi palautumiseen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviin teemoihin. Iida Mäkikallio on toteuttanut tämän valmennuskokonaisuuden Filosofian Akatemia Oy:n konsulttina.

Yhteyshenkilö:

Jarkko Kantaluoto, Markkinointijohtaja

If Vahinkovakuutus Oyj

jarkko.kantaluoto@if.fi

+358503884081

Schibsted media group/Tori.fi: itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot tietotyössä

Luottamuksen kulttuurin ja toimivan kommunikaation kehittäminen on ensisijaisen tärkeää modernissa tietotyössä. Uskomme, että kukoistavaa yrityskulttuuria ei ole ilman ihmisten vahvaa itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Näiden kyvykkyyksien kehittäminen oli yksi yrityksemme tavoitteista vuonna 2018.

Iida Mäkikallio piti meille kolme valmennusta. Ensimmäinen valmennus pidettiin koko henkilöstölle. Käsittelimme psykologisesti turvallisen, avoimen ilmapiirin tukemista ja paikansimme, missä kehityskohdat Torilla sijaitsevat tällä hetkellä. Kaksi muuta päivää oli suunnattu esimiehille ja johdolle. Näissä valmennuksissa menimme syvemmälle henkilökohtaisiin tunnetaitoihin ja harjoittelimme käytännössä vaikuttavaa kommunikaatiota.

Valmennukset antoivat meille todella paljon ja saimme osallistujilta loistavaa palautetta. Suosittelemme Iida Mäkikallion valmennuksia lämpimästi yrityksille, jotka etsivät valmentajaa luottamuksen ja psykologisen turvan tukemiseen, henkilöstön itsetuntemuksen lisäämiseen sekä tunne-ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen. Olimme todella tyytyväisiä yhteistyöhömme ja jatkamme yhteistyötä koko henkilöstölle tarjottavilla valmennuksilla vuonna 2019.

Iida Mäkikallio on toteuttanut tämän valmennuskokonaisuuden Filosofian Akatemia Oy:n konsulttina.

 

Yhteyshenkilö:

Sanni Moilanen, People & culture manager

sanni.moilanen@tori.fi

+354440413527

NICOLAS AUBRY

CTO, Schibsted Media Group

”Iida’s training on emotional intelligence opened a “door of awareness” for myself and for the people around me, helping me to understand the main patterns through which we handle our emotions and providing me with ways to recognize them in daily interactions, eventually allowing me to adapt my behavior or communication to reach a better level of mutual understanding / collaboration at work and in life.”  

 

SONJA STRÖMSHOLM

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

“Iidalla on aitoa ja syvää sydämen viisautta. Hän hahmottaa harvinaisen kirkkaasti ihmisen kokonaisuutena. Iidan ajattelussa yhdistyvät vahva usko ihmisen mielen mahdollisuuksiin sekä kriittinen ja systeemiälykäs tieteellinen tarkastelu. Iida valmentaa ja keskustelee yhtä aikaa sekä positiivisvirittyneesti että raakarehellisesti tavalla, joka puhuttelee jokaista. Hänellä on kyky avata uusia näkökulmia vaikeisiinkin asioihin, ja tällä tavalla mahdollistaa ajattelun kehittymisen ja henkisen kasvun valmennettavilleen. Jos minun pitäisi kuvailla Iidaa kolmella sanalla, ne olisivat läsnäolo, rakkaudellisuus ja viisaus.”

PÄIVI HYTÖNEN

Henkilöstöjohtaja, Kauniaisten kaupunki

“Iidan valmennukset ovat älykkäitä, kannustavia ja innostavia. Iidalla on taito soveltaa vankkaa tutkimustietoa haastaviin arki- ja työelämän tilanteisiin ja valmentaa kyvykkyyttä vastata niihin. Hän ilmentää sitä mitä opettaa.”