YKSILÖPALVELUT

Lyhytterapeuttinen työrkentely yksilöille ja pareille 

LYHYTTERAPEUTTINEN TYÖSKENTELY YKSILÖILLE JA PAREILLE

Missä voin auttaa?

Erityisosaamisalueitani ovat ihmissuhdepulmat ja seksuaalisuuteen liittyvät haasteet, työuupumus ja kuormittuneisuus, tunne-elämän haasteet sekä elämän muutoskohdissa tukeminen. Psykologina työotteeni on aktiivinen ja olen herkkä kuulostelemaan sitä, minkä juuri sinä koet tärkeäksi. 

Missä vastaanottoni sijaitsee?

Vastaanottotilani sijaitsee Lyhytterapiatalo Shortumin tiloissa Ruoholahdessa ja Tapiolassa. Työskentelyn voimme toteuttaa myös etänä niin halutessasi. Vastaanottopaikkoja vapautuu säännöllisesti, joten kysele vapautuvista ajoista sähköpostilla iida@iidamakikallio.com.

Mitä lyhytterapia on?

Lyhytterapia on yleensä kestoltaan noin 5-20 käyntiä. Lyhytterapiassa coachingin tavoiteorientoituneisuus ja ratkaisukeskeisyys yhdistyy syvälliseen terapeuttiseen ymmärrykseen ja menetelmiin. Siinä missä coachingissa fokus on nykytilassa, oman toimijuuden voimistamisessa ja ratkaisujen etsimisessä käsillä olevaan tilanteeseen, terapeuttinen työskentely puretuu tämän lisäksi haasteen juurisyihin, toistuvien kaavojen ymmärtämiseen ja purkamiseen. Tietoisuus- ja tunnetaitojen kehittyminen rakentaa uudenlaista suhdetta itseen ja sitä kautta laajentaa kyvykkyyttä toimia arvojen mukaisella tavalla elämässä eteen tulevissa tilanteissa. 

Huom! En tee pitkää Kela-korvattavaa psykoterapiaa.

LIITY MUKAAN 
POSTITUSLISTALLENI!

Saat ajankohtaisimman tiedon tulevista avoimista valmennuksista ja uusista blogikirjoituksista. Minulta tulee postia harvoin, mutta laatua!